Nivåmålere - Væske og Solider

Reflektive Ultrasoniske Sensorer | Væske | Generelt Formål & Egensikre

Klassifikasjon

Generelt formål

Generelt formål

Egensikker

Egensikker

Media

Væske

Væske

Væske

Væske

Applikasjon

Dagtank, prosess eller maskin, kjøletårn, IBC eller tønne, septiktank

Bulk lagring, nøytraliseringstank, avfallstank

Dagtank, prosess eller maskin, kjøletårn, IBC eller tønne, septiktank

Bulk lagring, nøytraliseringstank, avfallstank

Kondens

Ja

Ja

Ja

Ja

Rekkevidde

3 meter

12 meter

3 meter

12 meter

Output

4-20 mA + 4 SPST Rele

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

Display

Nei

Ja

Nei

Ja

Konfigurasjon

WebCal

Brytere og WebCal

WebCal

Brytere og WebCal

Termination

Kabel

Rør

Kabel

Rør

Montering

2″ NPT (G)

2″, 3″ NPT (G)

2″ NPT (G)

2″, 3″ NPT (G)

Temperatur

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

Maks trykk

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

Trans. Materiale

PVDF

PVDF

PVDF

PVDF

Ultrasoniske Sensorer | Væske | Generelt Formål

Klassifikasjon

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Media

Væske

Væske

Væske

Væske

Væske

Væske

Applikasjon

Kjemikalietilføring, prosess eller maskin, IBC og tønne

Kjemikalietilføring, prosess eller maskin, IBC og tønne

Kjemikalietilføring, prosess eller maskin, IBC og tønne

Dagtank, prosess eller maskin

Bulk lagring, dagtank, avfallstank

Bulk lagring, dagtank, avfallstank

Kondens

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

Minimal

Rekkevidde

1,25 meter

1,25 meter

1,25 meter

3 meter

10 meter

10 meter

Output

Volt eller frekvens

4-20 mA

4-20 mA + (4) SPST rele

4-20 mA + (4) SPST rele

4-20 mA

4-20 mA

Display

Nei

Nei

Nei

Nei

Nei

Ja

Termination

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Kabel

Rør

Konfigurasjon

WebCal

WebCal

WebCal

WebCal

WebCal

Brytere

Montering

1″ NPT (G)

1″ NPT (G)

1″ NPT (G)

1″ NPT (G)

1″, 2″ NPT (G)

1″, 2″ NPT (G)

Temperatur

-7º C. til 60º C.

-7º C. til 60º C.

-7º C. til 60º C.

-7º C. til 60º C.

-7º C. til 60º C.

-7º C. til 60º C.

Maks trykk

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

30 PSI (2 bar)

Trans. Materiale

PVDF

PVDF

PVDF

PVDF

PVDF

PVDF

Radarsensorer | Væske | Generelt Formål

Klassifikasjon

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Media

Væske

Væske

Væske

Væske

Applikasjon

Lagring

Lagring

Lagring

Pumpestasjon

Forhold

Lette

Vanskelige

Vanskelige

Vanskelige

Tank plassering og materiale

Over bakken metall eller nedgravd alle materialer

Over bakken eller nedgravd i alle materialer

Over bakken eller nedgravd i alle materialer

Nedgravd alle materialer

Etsende

Ja

Fortynnet

Ja

Fortynnet

Rekkevidde

10 meter

30 meter

20 meter

30 meter

Output

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

Installering

Tank adapter eller flens

Tank adapter eller flens

Flens

Brakett

Montering

1 1/2″ NPT

1 1/2″ NPT

3″, 4″ ANSI

Bolt

Maks Temperatur

130º C.

150º C.

150º C.

100º C.

Maks trykk

43,5 PSI (3 bar)

150 PSI (10 bar)

72 PSI (5 bar)

Atmosfærisk

Ant. Materiale

PFA

316L

316L & PTFE

Nylon

Radarsensorer | Væske | Egensikre

Klassifikasjon

Egensikre

Egensikre

Egensikre

Egensikre

Media

Væske

Væske

Væske

Væske

Applikasjon

Lagring

Lagring

Lagring

Pumpestasjon

Forhold

Lette

Vanskelige

Vanskelige

Vanskelige

Tank plassering og materiale

Over bakken metall eller nedgravd alle materialer

Over bakken eller nedgravd i alle materialer

Over bakken eller nedgravd i alle materialer

Nedgravd alle materialer

Etsende

Ja

Fortynnet

Ja

Fortynnet

Rekkevidde

10 meter

30 meter

20 meter

30 meter

Output

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

4-20 mA

Installering

Tank adapter eller flens

Tank adapter eller flens

Flens

Brakett

Montering

1 1/2″ NPT

1 1/2″ NPT

3″, 4″ ANSI

Bolt

Maks Temperatur

130º C.

150º C.

150º C.

100º C.

Maks trykk

43,5 PSI (3 bar)

150 PSI (10 bar)

72 PSI (5 bar)

Atmosfærisk

Ant. Materiale

PFA

316L

316L & PTFE

Nylon

Radarsensorer | solider | Egensikre

Klassifikasjon

Egensikre

Egensikre

Egensikre

Media

Solider

Solider

Solider

Applikasjon

Knuser, overføringsbeholder, beholder

Knuser, overføringsbeholder, beholder, silo, lagring

Silo

Prosess-støv

Litt

Moderat

Mye

Rekkevidde

15 meter

70 meter

70 meter

Output

4-20 mA med HART

4-20 mA med HART

4-20 mA med HART

Installasjon

Brakett eller gimbal flens

Brakett eller gimbal flens

Gimbal flens

Montering

1 1/2″ NPT, 4″ or 5″ ANSI

1 1/2″ NPT, 4″ or 5″ ANSI

4″ or 5″ ANSI

Maks temperatur

200º C.

400º C.

400º C.

Antennetype

4″ horn

4″ eller 5″ horn

8″ eller 10″ parabol

Ant. Materiale

316L

316L med PTFE støvskjold som opsjon

316L

guided wave | Væske | Egensikre

Nivåbrytere

Type

Multipunkt

Multipunkt

Enkeltpunkt

Enkeltpunkt

Ultrasonisk

Vibrasjon

Kapasitans

Flottør

Optisk

Klassifikasjon

Generelt formål eller egensikker

Generelt formål

Generelt formål eller egensikker

Generelt formål

Egensikker

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Generelt formål

Applikasjon

Dagtank, prosess eller maskin, kjøletårn, septiktank

Dagtank, prosess eller maskin, kjøletårn, septiktank

Bulk lagring, IBC eller tønne, nøytraliseringstank

Bulk lagring, IBC eller tønne, nøytraliseringstank

Kjemikalier eller lett olje

Avfallsvann

Ledende kjemikalier

Vann eller kjemikalier

Sekundær deteksjon

Installasjon

Topp vegg

Topp vegg

Topp vegg

Topp vegg

Universal

Universal

Side vegg

Topp vegg

Universal

Funksjon

Nivåbryter

Automatisk tøm/fyll

Nivåbryter

Nivå shut-off

Nivåbryter

Nivåbryter

Nivåbryter

Nivåbryter

Lekkasjedeteksjon

Maks lengde

3 meter

3 meter

3 meter

3 meter

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Strømforsyning

12-36 VDC

120/240 VAC

12-36 VDC

120/240 VAC

12-36 VDC

12-36 VDC

12-36 VDC

N/A

12-36 VDC

Output

(1-4) SPST rele eller SPDT reed bryter

1 SPST rele

(1-4) SPST rele eller SPDT reed bryter

(1-4) SPST rele eller SPDT reed bryter

1 SPST rele

1 SPST rele

1 SPST rele

1 SPST rele

1 SPST rele

Montering

2″ NPT (G)

2″ NPT (G)

2″ NPT (1 1/2″ G)

2″ NPT (1 1/2″ G)

3/4″ NPT (G)

3/4″ NPT (G)

3/4″ NPT (G)

3/4″ NPT (G)

3/4″ NPT (G)

Temperatur

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

-40º C. til 80º C.

Maks trykk

Atmosfærisk

Atmosfærisk

150 PSI (10 bar)

150 PSI (10 bar)

150 PSI (10 bar)

150 PSI (10 bar)

25 PSI (10 bar)

150 PSI (10 bar)

150 PSI (10 bar)

Materiale

PP

PP

PP / PVDF

PP / PVDF

PP / PFA

PP-Ryton

PP

PP / PVDF

PP / PFA