Til nettbutikken >

Tips fra support – varme i gulv

Varme i gulv er behagelig under de fleste belegg som flis, parkett, tregulv og laminat. Men for å unngå sprekker, konkavitet eller stavslipp særlig i parkett, må temperaturen aldri bli for høy.

For å sikre seg mot dette bør det legges temperaturfølere under gulvbelegget eler parketten som fungerer som en vokter av maksimal temperaturen.

Hvis det er montert vannbåren gulvvarme og det ikke er mulig å få lagt følere under belegget, kan temperaturfølere istedenfor festes direkte på returvannrørene på varmestokken. Termostatene vil styres etter temperaturen på returvannet som vil være tilnærmet den samme som under gulvbelegget.

Kategorier
Lagre handlekurv