Til nettbutikken >

Smart varmestyringskontroller

Varmekontroller HDL-MFH06.432 har 6 termostater og kan derfor styre varmen i 6 soner (rom).

Før måtte man ha et DLP panel i hvert rom for å styre varme. Nå er ikke dette lenger nødvendig. Nå kan Varmekontrolleren styre varmen i et rom ved å lese temperaturføleren i Touch panelet eller en gulv-føler.

Modulen har tilkobling for vann-varme-ventiler, enten på/av (mest brukt) eller 0-10V (sjeldent brukt).
Du kan koble til 13 digitale temperatursensorer av typen TS/C 1.0. De må ha unik ID (gravert på metall hylsen) og kobles i parallell på en egen BUS (cat5 eller KNX kabling).
Dersom termostatene skal styre elektriske varmekabler tilkoblet HDL sine 10A, 16A eller 20A rele så konfigureres Varmekontrolleren til å styre disse eksterne rele-ene.

Alle termostatene har PID-regulator og de samme avanserte parameters som termostatene i HDL sine DLP panel. Termostatene kan også konfigureres til å være regulator hvor man velger pådraget til 0%, 10%, 20%….90% 100% i betjeningspanelet eller APP-en. Dette er en fin funksjon å ha når man vil regulere varmen i et rom hvor man ikke har temperatursensor.

En DLP kan være betjenings panel for inntil 8 Varmekontroller-kanaler. Et Enviro panel kan være betjeningspanel for inntil 9 Varmekontroller-kanaler.

Kategorier
Lagre handlekurv