Til nettbutikken >

Tips fra support – sensorer

Sensorer er et av de viktigste hjelpemidlene for å spare strøm. Er sensorer plassert i utvalgte rom vil lyset her automatisk slå seg av eller på når den føler om noen er i rommet eller ikke. Du slipper å tenke på om lyset står på unødig rundt i boligen.

Et tips er å sette opp sensor i entréen, som vil oppdage når noen kommer hjem. Sensoren vil automatisk tenne lyset og bytte modus i huset fra «Borte» til «Normal» uten at man trenger å trykke på bryteren.

På steder man ikke vanligvis oppholder seg lenge er det ekstra smart å la lyset slås av/på automatisk eller dempes, som f.eks. i bad, toalett, boder, garasje osv.

En sensor kan også «føle» en rekke andre ting. Det kan blant annet være om en dør eller vindu står åpent, om det er vannlekkasje, om det er røyk i rommet, ol. og den kan ha et ansvar for å varsle. Sensorer gir trygghet.

Kategorier