Til nettbutikken >

Tips fra support – riktig avisolering

Det er viktig å være litt ekstra nøye når du avisolerer lederne i BUS-kabelen. Riktig avisolering er 6-8 mm.

Fjerner du for mye isolasjon, kan anlegget kortslutte når f.eks. bakboksen til en bryter vris inn i veggboksen.

Hvis du ved programmering kun kan se IP-modulen på PC-skjermen, er dette i mange tilfeller årsaken.

Kategorier
Lagre handlekurv