Til nettbutikken >

Enkel backup av HDL Buspro smarthus

I siste versjon av HDL Buspro programvare, HDL Buspro Setup Tool  2, er det nå veldig enkelt å ta backup av alle komponentene i et HDL Buspro smarthus. Følg veiledningen her under som viser steg for steg hvordan det gjøres.

Hvordan ta backup

Dersom du ikke har HDL Buspro Setup Tool  2 kan du last den ned fra vårt supportsenter.

Start opp programmet  og trykk på «Fast search» (og eventuelt Advanced search), så du kan se alle enheter.

For å starte backup, trykk på «Data backup»

Velg hvilke enheter du vil ta backup av eller klikk på «Select all/none» hvis du ønsker å ta backup av allt.

Klikk på «Backup» knappen nede vil høyre og velg hvor du vil legge filen. Hvor lang tid backupen tar vil være avhengig av antall komponenter, men det er viktig at du lar prosessen går helt til den er ferdig.

For å være ekstra sikker kan det være lurt at backupfilen også lagres eksternt eller på en annen PC/lagringesenhet.

Når og hvor ofte

I HDL Buspro anlegget er enhetene selv smarte og har konfigureringen lagret i minne, men det er allikevel anbefalt at du tar backup i tilfelle du for eksempel har gjort endringen du angrer på eller hvis en enhet må erstattes.

Hvis det finnes en sikkerhetskopi er det raskt og enkelt å legge inn konfigureringen i enheten(e) på nytt ved hjelp av «Data restore» funksjonen.

Hvor ofte det bør sikkerhetskopieres avhenger av hvor mye programmet brukes og måten det brukes på, men som en hovedregel anbefaler vi at backup gjøres hver gang man har gjort større endringer eller når det er lagt til (og konfigurert) en ny komponent i anlegget.

Kategorier