Til nettbutikken >

Hva er et Mesh nettverk?

I et tradisjonelt nettverk er det som oftest en ruter som sørger for at du får dekning i boligen, men jo lenger vekk fra ruteren du er jo dårligere blir dekningen.

I et Mesh nettverk «snakker» alle enhetene med hverandre og sørger for å sende datapakker videre. Dermed skapes et trådløst nettverk med dekning langt utenfor gatewayen.

HDL Buspro trådløse enheter bruker Mesh teknologi,  slik at de hver for seg fungerer som en liten «ruter» og sikrer kommunikasjonen i nettverket.

En stor fordel er at hvis det er mange enheter i et anlegg, bidrar dette bare til bedre kommunikasjon (signalene får flere veier de kan gå) og det går ikke utover stabiliteten som det ville gjort i med tradisjonell trådløs kommunikasjon.

Fjernes en enhet vil ikke Mesh nettverket påvirkes, ettersom kommunikasjonen da finner en annen vei fram, og kommer det en hindring i veien vil den selv finne den beste veien for signalene.

Vil du vite mer om Mesh teknologi eller våre trådløse enheter, ta kontakt.

Full oversikt over HDL Buspro trådløse komponenter

Annet relatert: 

> HDL Smarthus for alle
> HDL Smarthus muligheter

Kategorier
Lagre handlekurv