Til nettbutikken >

Prosjektere et HDL Smarthus

Hvordan sette sammen et HDL Buspro eller Buspro Wireless Smarthus

 

Synes du at et Smarthus fra HDL ser skikkelig flott ut, men er litt usikker på hvor du skal begynne? Denne guiden hjelper deg med hvordan du går frem!

 

1.       Kablet eller trådløst

Noe av det flotte med HDL er den sømløse kombinasjonen av kablede og trådløse komponenter. Kablede komponenter kommuniserer via en bus-kabel (lavvolt) som legges i serie mellom alle komponentene. Har du muligheten så anbefaler vi å bruke kablet i størst mulig grad da dette er det mest stabile med tanke på kommunikasjon. Har du derimot ikke mulighet til å legge kabel er trådløst et alternativ. Disse kommuniserer over radiofrekvens og hver komponent videresender og forsterker signaler som blir sendt. Mesh systemet med toveis kommunikasjon og kvittering gjør at det trådløse systemet vårt blir så stabilt som det er mulig å få et trådløst system. De aller fleste trådløse komponenter tilkobles 230V direkte.

*Tips: Bruk alltid dype elektrobokser for å ha plass til komponenter bak bryterne!

 

2.       Velge aktuatorer

Aktuatorer er modulene som faktisk utfører jobben som skal gjøres. De vanligste aktuatorene er dimmere og reléer. Alt du ønsker å styre må være koblet til en type aktuator. Ønsker du å styre et lys som skal dimmes må strømtilførselen til dette lyset gå igjennom en dimmemodul, skal det bare være av/på kan det gå igjennom en relémodul.

Aktuatormodulene kommer med forskjellig antall kanaler som tåler en viss belastning. For å være sikker på å velge den rette komponenten er det viktig å se på databladene. Disse ligger under hvert produkt i nettbutikken.  

En kanal kan styre en eller flere komponenter, her bruker vi gjerne begrepet «soner». «En sone» er et område hvor en eller flere komponenter er styrt gjennom samme aktuatorkanal. Prinsippet er likt for både dimmere og reléer.

Eksempel: Du har 10 downlights. Å kunne styre hver av dem individuelt vil ta 10 kanaler på en dimmemodul. Dette synes du blir litt vel dyrt. Del dem opp som 2 soner, for eksempel 4 downlights på 1 sone og 6 på den andre. Da bruker du bare 2 kanaler og har spart masse penger.

Husk at flere soner kan styres gjennom samme bryter/knapp, men du kan ikke bryte opp en sone.

*Tips: Husk at LED har oppstartstrøm. Vi beregner at 1A dimmekanal takler opp til 8 standard downlights, 1,5A takler 12 etc.  

*Tips: 16A reléer bråker mer enn 10A. Ha dette i bakhodet mtp. plassering av modulen.

 

3.       Brytere

Det fantastiske med smarthus er at så lenge komponenter er tilkoblet en aktuator har plasseringen til bryteren ingenting å si. Hvilken som helst bryter kan styre en hvilken som helst aktuator, det er programmeringen som avgjør hva som styres fra hvor. I tillegg har alle bryterne våre har innebygd temperaturføler, en stor fordel med tanke på varmestyring.

Med HDL har du mange fine brytere å velge mellom, men det er 2 typer som vi bruker mest av. Enkle brytere for å styre lokale oppgaver og multifunksjonpaneler for å styre varme og mer avanserte oppgaver for flere rom eller hele boligen.

Digitale knappebrytere er enkle brytere som er plassert rundt om i boligen og styrer oftest en lokal lyssone, aktiverer forhåndsprogrammerte scenarioer eller scener, eller styring av gardiner. Disse er enkle å bruke i det daglige og kommer med 2 eller 4 knapper. Hver knapp kan også programmeres med flere funksjoner.

Multifunksjonpanelene som for eksempel Enviro bruker vi på sentrale steder. Disse kommer med en mengde programmerbare knapper og 1 panel kan i mange tilfeller betjene alt på systemet.

Selv om du gjennom app kan styre systemet uten brytere er vår erfaring at det er best å ha en fysisk bryter som ekstra sikkerhet.

 

4.       Sensorer

Sensorer er viktig for å få en høy grad av automasjon. Her er en enkel oversikt over hva du kan styre på:

·       PIR – Registrerer infrarød varme i bevegelse. Brukes oftest for å detektere at man kommer inn i et rom.

·       LUX – Registrerer lysmengden. Fint for å automatisk skru av lamper i rom med mye naturlig lys eller styre solskjerming.

·       Ultrasonisk – Registrerer bevegelse gjennom ultrasoniske lydsignaler.   

·       Temperatur – Denne er rimelig selvforklarende. Men merk at å styre innendørs varme basert på temperaturmåler i taket er i utgangspunktet ikke noe vi anbefaler. 

·       Fukt – Denne er fin for å styre for eksempel avtrekksvifter o.l. basert på fuktnivået.

·       IR – Flere av sensorene kan sende IR signaler og i noen tilfeller kopiere signaler fra IR fjernkontroll.

De fleste av sensorene av våre har flere av disse funksjonene pluss mer og det er bare å velge typen som passert best. I tillegg kommer alle sensorene med innebygd logikkfunksjoner og noen kommer med reléer og potensialfrie innganger. Kjekt å bruke for å forenkle kablingsjobben.

*Tips: 12i1 sensoren er fin for å tilkoble og styre garasjeport da den har 2 reléinnganger og 2 potensialfrie innganger.

 

5.       Varmestyring

Varmestyring kan være litt mer komplisert, men en forenkling er at vi deler varmestyring i to segmenter. Vannbåren (ventilstyrt) og elektrisk (reléstyrt). Eneste vesentlige forskjellen mellom disse er behovet for en varmekontroller. Det er enklest å styre ventiler gjennom varmekontrolleren, ergo benyttes ved vannbåren varme. Elektrisk varme tilkobles rele. Prinsippene er like i begge tilfeller. For å styre varme trengs det 4 elementer. Aktuator, termostat, temperaturføler og brukergrensesnitt.

a)       Aktuatorer utfører jobben og justerer tilgangen til strøm eller vann som er det som i praksis endrer temperaturen. Dette er i de aller fleste tilfeller enten varmekontrolleren eller et rele.

b)      Termostatfunksjonen er ikke en fysisk komponent eller tilkobling, men avgjøres av software. Varmekontrolleren har 6 termostater, Enviro Bryterpanel har 9 termostater og Universal DLP har 1 termostat (Kan styre opptil 8 varmesoner).

c)       Temperaturfølere leser av temperaturen og gir informasjon til termostaten. I HDL systemet finnes det analoge temperaturfølere, digitale temperaturfølere (tilkobles varmekontroller) temperaturfølere i sensorer og temperaturfølere i alle brytere.

d)      Brukergrensesnitt er hvor brukeren kan endre og lese av temperatur. Enviro Bryterpanel, alle DLP paneler og iRidium app/server kan alle brukes til dette.

 

*Tips: Digitale temperaturfølere må kobles på egen kurs til varmekontrolleren. For å spare på kabling brukes ofte analoge følere tilkoblet en pille på bussen selv om det er varmekontrollere i systemet.

*Tips: Hvis gulvtypen har en begrensing på hva som tåles av temperatur, men det er romtemperatur som ønskes, kan gulvsensor benyttes for å sette begrensing.

 

6.       Systemkomponenter

Det er 3 komponenter som trengs i de fleste anlegg; strømforsyning til bus, gateway for programmering og logikkmodul.

·       Strømforsyningen velges basert på størrelsen til anlegget. 1200mA tar i snitt 35 antall komponenter og 2400 tar det dobbelte. Den enkelte komponents strømbehov står også i databladet.

·       Gateway, eller IP-Modul, trengs for å tilkoble en PC med programmeringssoftware som gjør det mulig å konfigurere anlegget. Denne kommer i trådløs versjon og kablet versjon.

·       Logikkmodulen gjør det enklere å sette opp scener og moduser i softwaren og gjør det mulig å styre systemet på klokke, kalender og astro-ur. I enklere systemer kan denne droppes.

Trådløs til kablet overgangspille er fin å bruke for å putte inn en kablet komponent i et ellers trådløst anlegg. Den tilkobles 230V og konverter radiosignal til bus og fungerer som strømforsyning for 1 kablet enhet.

 

*Tips: Er det mulighet for at anlegget skal utvides så ta med en trådløs gateway selv om anlegget er kablet. Dette vil spare tid og penger senere.

*Tips: iRidium app/server har også logikk og kan til en viss grad brukes i stedet for logikk modul. Men merk at da vil anlegget være avhengig av et stabilt nettverk.

 

7.       Tillegg

Kjernen i de fleste smarthus er varme og lys-styring. Når vi prosjekterer våre smarthus er det alltid dette vi starter med. Deretter er det enkelt å bygge på med mange utvidede funksjoner. Her er noen av de vanligste og hvordan vi løser det.

·       Appstyring: Til dette benytter vi oss av iRidium. En åpen serverløsning med en mengde funksjoner og som kan kommunisere over IP med mange flere produkter. Gjennom denne kan andre systemer, protokoller og produkter samspille med HDL. Styr hjemmet ditt fra smartelefon, pad eller PC, på lokalt nettverk eller fra hvor som helst i verden. Inkluder stemmestyring, musikkanlegg, telefonvarsling, IP kamera m.m. i smarthjemmet.

·       Solskjerming: HDL har egne motorer for gardiner og persienner, men kan også styre 3. parts motorer via egne kontrollere for dette, eller via relé og potensialfrie innganger.

·       Adgangskontroll: HDL har et godt utvalg av IP Porttelefoner, fingeravtrykkslesere og kodelåser.

·       Alarm: Det vanligste er å koble seg potensialfritt inn på et separat alarmsystem slik at ved utløst alarm trigges hendelser i systemet. Dette kan være blinking av lys, opplåsing av dører eller varsel på telefon.

·       Vannstopper: Ved å inkludere vannstopper kan vannet stenges automatisk gjennom f.eks. aktivering av forskjellige scenarioer eller hendelser. Det kan også gis varsling gjennom HDL Systemet. Dette gjøres som oftest via rele og potensialfrie koblinger. Dette fordrer at man velger en vannstopper med potensialfrie innganger.

 

*Tips: Ved bruk av reléer og potensialfrie innganger er det en nesten kun fantasien som setter grenser. Ikke vær redd for å tenke kreativt på mulighetene. Vi setter pris på alle innspill.

 

Du bør nå være klar for å sette i gang med planleggingen av ditt system. Ønsker du i tillegg å stå for egen programmering hjelper vi med opplæring. Softwaren er attpåtil gratis.

For spørsmål, kontakt oss gjerne her eller på telefon 22 12 02 15

 

Lykke til!

Kategorier