Til nettbutikken >

ELDI jobber mot fremtiden

Denne artikkelen er hentet fra intervju med ITBaktuelt

– Alltid på jakt etter fremtiden

Annerledeslandet Norge trenger annerledes produkter

automasjon
Daglig leder Fredrik Blanck i ELDI: - Gjerdene rundt automatiseringen må bli lavere.

– Vi jobber mye med å få internasjonale merker inn i Norge. Ute i Europa har de ikke samme energiløsninger som i Norge. Forskjell på nett-typer og det at mange land bruker gass kan være litt utfordrende for å finne gode produkter, sier daglig leder Fredrik Blanck i ELDI, og beskriver med dette en utfordring.

For delvis å bøte på dette forteller Fredrik Blanck at ELDI er kommet i mål med et eget varemerke for mange produkter under navnet EPRO. Dette er produkter enten satt sammen i Norge av ELDI eller spesielt tilpasset norske forhold og behov.

– Norge har med elektrisitet fra vannkraft, vindkraft og fjernvarme andre behov enn Europa for øvrig, hvor det brukes mest gass når det kommer til oppvarming og energi. Det, samt at Norge er et av de få landene i verden som benytter IT strøm nett, begrenser veldig fort utvalget hos store internasjonale produsenter, sier han til ITBaktuelt.

Han mener at dette kan gjøre det utfordrende å navigere blant produkter hos utenlandske produsenter for å benytte dem i norske systemer. Erfaringen er at det norske markedet har vært for lite til at produkter spesielt tilpasses for norske forhold. Og selv produkter som på papiret skal fungere gjør ikke alltid det.

I dag selger ELDI produkter fra hele verden. I/O-modulene som ELDI selger kommer fra Polen. De forhandler nå med et selskap i England om regulatorer og om termostater fra Slovakia. ELDI har produkter fra Nederland, Belgia, USA og Kina.

– Spesielt fra Kina ser vi at kvaliteten på teknologien er løftet betydelig, og ikke minst på design. Kineserne er opptatt av å lage produkter som er moderne i form, i motsetning til noen store, trauste produsenter i Europa. I tillegg ser vi at bedriftskulturen der er i endring, med mer tilpasning mot et internasjonalt marked, sier han.

Design og pris

Fredrik Blanck mener man skal være prisbevisst, og peker på at de for eksempel selger moderne Android og HMI paneler for halvparten eller mindre enn det som så langt har vært tilgjengelig ellers i markedet med «foreldet» design fra 1980-tallet.

– ELDI kan kikke rundt og se hva som finnes i markedet. Vi er ikke avhengig av å holde oss til produkter fra egen produksjon. Derfor forsøker vi å finne bra, elegant design til en rimelig pris. Med det utvalget vi har så betyr det at våre kunder kan tilby rimelige løsninger til sine kunder igjen.

Han sier at ELDI ensidig selger produkter med åpen kommunikasjon, og at alt skal fungere ved hvilket som helst anlegg.

– Vi prøver så godt vi kan å unngå proprietære løsninger, så hele utvalget skal fungere med hvilken som helst type anlegg. Kundene skal ikke være bekymret for å få produkter som er bundet opp til leverandører.

– Et produkt som vi har begynt å selge mye, av er ISMA I/O moduler, et produkt uten særlig hokus pokus, og er det nærmeste vi kommer en universal I/O-modul. Det fine med disse er at de kommer både med BACnet og ModBus-kommunikasjon, og med eller uten IP (Internet Protocol). Dette gjør at de kan benyttes på et hvilket som helst prosjekt, uten krav til opplæring, lisensiering eller lignende.

Stor interesse for energimålingsprodukter

Fredrik Blanck forteller at det er stor interesse for energimålingsprodukter. Et produkt i denne kategorien er Clamp-On energi og flowmålere. Disse settes utenpå rørene, og kan dermed installeres på et fullt operativt anlegg.

– Å begynne med energiovervåkning får da mye lavere terskel. Installasjonen går raskere og automatikere og elektrikere kan montere disse uten å blande inn rørlegger. Heller ikke må systemet tømmes for vann eller røret kappes. Vi har nå også funnet leverandør som kan levere slike målere helt ned på 9,5mm små rør, noe som har vært en utfordring tidligere.

– Vi ser også at mange produkter i dag er enklere å montere og med bedre programvare for å lage logikk og grafisk design, blant annet på HMI panelene.

Han forteller at ELDI også nettopp har lansert et panel som også fungerer som BACnet-Gateway server. Han mener at dette er interessant fordi panelet er lite og vil ha en funksjon hvor brukeren kan utforme sitt eget anlegg, enten som en del i et stort bygg eller et mini SD-anlegg for kun ett rom. Panelet vil kunne styre alt, og hvor brukeren kan selv sette opp funksjon i programvaren som er enkel å forstå. Heller ingen kostnader er bundet opp til dette i form av lange kurs eller lisenser.

– Vi prøver å bidra med at terskelen for å drive med automasjon blir så lav som mulig, og å gjøre bygg smarte skal være lettere oppnåelig.

– Gjerdene rundt automatiseringen må bli lavere. Det sitter fortsatt for mye frykt i mange fra møtet med gamle systemer. I dag har vi ressurser å håve av, med blant annet videoer og instruksjoner som ligger lett tilgjengelig på nett.

Mye av markedet er overpriset

Blanck forteller at ELDI jobber med flere typer produkter som både har en annen design og pris enn det som er vanlig i markedet. Slik vil selskapet vil ta opp konkurransen.

– Mye av dette markedet er overpriset. Det er mange produkter som er tilgjengelig hvis man leter litt rundt i verden. Ofte er de vesentlig mer moderne i både design og ytelse enn det som er på det norske markedet i dag, påstår han.

– Hvor kravfulle er kundene, eller må dere fortelle hva som er in?

– Ved store prosjekter med utarbeidet kravspekk vet konsulentene hva som skal til. Men ofte bærer prosjekter preg av manglende kunnskap om systemer som vil gi en mer helhetlig løsning. Mange prosjekter kunne vært gjort mye lettere og rimeligere. Vi ser ofte at punkter er lagt inn for å oppfylle BREEAM-kravene, men gjerne stykkdelt. Mange prosjekter har stort rom for en mye smidigere integrering mellom de forskjellige fagene; VVS, rørlegger og elektro, sier han.

– Eksempelvis er romkontroller ofte beskrevet at alle tre fagene skal levere og hvem som skal stå for lokal varmestyring er gjenstand for forvirring. Jeg tror skillene på disse bransjene viskes ut etter hvert, blant annet på styringssystemer. Alt skal jo gjerne sys sammen i toppsystemet.

– Når vi får et dokument på alt som skal være med i et prosjekt, med én aktør som skal levere, da er det greit. Men mange nyere produkter og løsninger faller ofte utenfor slike spesifikasjoner. Eksempelvis vil et BACnet-gateway panel, selv om det tilfeller kunne vært en rimeligere måte å løse jobben på, sjelden falle inn under kravspesifikasjonen siden panelet rett å slett gjør for mye, sier han.

– Skal det prises inn kun som et panel for varmestyring blir det for dyrt, men som et panel som kan ta inn alt av automasjon i rommet, fungere som brukergrensesnitt og samtidig kommunisere opp mot SD anlegget vil det være vesentlig rimeligere enn alternativene. Det er veldig mange dyktige folk i bransjen. Hvis man tenker litt annerledes og litt nytt på hvordan prosjekter prises og hvem som gjør hva, vil nok mange nye dører åpne seg. Jobben vår blir å sørge for å hjelpe med å finne disse nye dørene.

Fredrik Blanck skulle gjerne hatt flere kunder som ringer ham for å spørre en løsninger. Han understreker at ELDI har nå godt over 1000 produkter, og har stor forståelse for at det kan være vanskelig for en elektriker eller automatiker å holde seg oppdatert om nye produkter og løsninger. ELDI jobber jo med dette selv hver dag.

– Problemer kan vi ofte løse for kundene med en telefonsamtale, i stedet for at de bruker masse tid på å gruble over en mulig løsning, sier han til slutt.

Kategorier
Lagre handlekurv